Wednesday, December 11, 2013

Censusi i Omonias: Në Shqipëri, janë deklaruar 286.852 grekë

TIRANE- Një vit nga publikimi i rezultateve të censusit 2011, (Dhjetor 2012) ku INSTAT, institucioni i vetëm zyrtar për statistikat, zyrtarisht deklaronte se në Shqipëri jetojnë 24 243 minoritarë grekë, sot organizata Omonia, e drejtuar nga Vasil Bollano jep një shifër shumë herë më të madhe dhe të ekzagjeruar, 286 852 vetë.

Të paktën ky është numri i pyetësorëve individualë të plotësuar, sipas rezultateve të censusit të organizuar nga Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek, OMONIA (Omonoia ne greqisht).

Censusi u krye me vendim të Këshillit të Përgjithshëm të kësaj organizate pasi pretenduan për mospërfshirjen e anëtareve të Minoritetit Etnik Grek në Censusin e muajt Tetor 2011 të organizuar nga Instituti i Statistikave.

Omonia thotë se janë plotësuar  286.852 pyetësorë individualë prej të cilave 30% ose 86.000 në mënyre elektronike dhe shton se këtij procesi i janë përfshirë 85% e pjesëtarëve të minoritetit etnik grek duke lënë të nënkuptohet se numri i minoritarëve në Shqipëri i kalon 300 mijë. E thënë ndryshe, Omonia pretendon se në Shqipëri minoriteti grek përbën mbi 10% të popullsisë, dhe jo afërsisht 0.9% siç janë statistikat zyrtare të censusit 2011.

” Rezultatet e përgjithshme që dolën nga ky proces janë shprehje e madhësisë numerike e njëkohësisht edhe shpërndarjes gjeografike të Minoritetit Etnik Grek.

Janë plotësuar 286.852 pyetësorë individualë prej të cilave 30% ose 86.000 në mënyre elektronike. Shpërndarja, kujdesi në plotësim dhe grumbullimi i pyetësorëve u bë në bazë vullnetare nga degët e OMONOIA-s që funksionojnë në të gjitha qarqet e vendit, duke minimizuar koston e ndërmarrjes së këtij procesi. Vlerësimet e specialistëve të realizimit të këtij procesi tregojnë se janë përfshirë 85% e pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek në këtë proces. “- thuhet në njoftimin për shtyp të OMONIA-s

REGJISTRIMI NE VLORE, GJIROKASTER, KORCE, TIRANE
OMONIA kërkon të theksojë se në këtë proces është përfshirë "sigurisht edhe diaspora e vjetër.                  
Sipas njoftimit për shtyp pyetësorët janë plotësuar
Në degët e OMONOIA-s qarku Vlore 85.841 pyetësorë individualë
Dega e OMONOIA-s Gjirokastër 51.067
Dega e OMONOIA-s qarku Korçe  33.561
dhe në pjesën tjetër të territorit me pikë referimi Kryeqytetin Tiranë 32.298. "Ndërkaq pjesa tjetër e pyetësorëve u grumbulluan në Greqi, shtete të ndryshme të Evropës, SHBA etj."- vazhdon njoftimi për shtyp.

BESIMI FETAR: 90 % ORTODOKSE
Mbi 90%, ose  259.000 persona i janë përgjigjur se janë të besimit të Krishterë Ortodoksë.

GJUHA AMTARE, 65 % GREKE
Në procesin për deklarimin e gjuhës amtare 65% ose 186.454 deklaruan si gjuhe amtare greqishten, në pjesën tjetër mbizotëron Vllahishtja me njohuri paralele të Greqishtes dhe Shqipes.

VENDNDODHJA
”Njëkohësisht procesi solli në dritë gjithashtu një të dhënë demografike që lidhet me vendbanimin e popullsive helen, 60% banojnë në fshatra dhe 40% në qytete të ndryshme.”- thuhet në njoftimin për  shtyp.

Rezultatet e Regjistrimit të Pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri, që u bë nga BDMEG OMONOIA, do të përbejnë një udhërrëfyes për jetën e saj të brendshme dhe përpunimin e qëndrimeve të saj. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/censusi-i-omonias-n--shqip-ri-jan--deklaruar-286-852-grek--190977.html#sthash.asnotR4x.dpuf
Censusi i Omonias: Në Shqipëri
janë deklaruar 286.852 grekë
TIRANE- Një vit nga publikimi i rezultateve të censusit 2011, (Dhjetor 2012) ku INSTAT, institucioni i vetëm zyrtar për statistikat, zyrtarisht deklaronte se në Shqipëri jetojnë 24 243 minoritarë grekë, sot organizata Omonia, e drejtuar nga Vasil Bollano jep një shifër shumë herë më të madhe dhe të ekzagjeruar, 286 852 vetë.

Të paktën ky është numri i pyetësorëve individualë të plotësuar, sipas rezultateve të censusit të organizuar nga Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek, OMONIA (Omonoia ne greqisht).

Censusi u krye me vendim të Këshillit të Përgjithshëm të kësaj organizate pasi pretenduan për mospërfshirjen e anëtareve të Minoritetit Etnik Grek në Censusin e muajt Tetor 2011 të organizuar nga Instituti i Statistikave.

Omonia thotë se janë plotësuar  286.852 pyetësorë individualë prej të cilave 30% ose 86.000 në mënyre elektronike dhe shton se këtij procesi i janë përfshirë 85% e pjesëtarëve të minoritetit etnik grek duke lënë të nënkuptohet se numri i minoritarëve në Shqipëri i kalon 300 mijë. E thënë ndryshe, Omonia pretendon se në Shqipëri minoriteti grek përbën mbi 10% të popullsisë, dhe jo afërsisht 0.9% siç janë statistikat zyrtare të censusit 2011.

” Rezultatet e përgjithshme që dolën nga ky proces janë shprehje e madhësisë numerike e njëkohësisht edhe shpërndarjes gjeografike të Minoritetit Etnik Grek.

Janë plotësuar 286.852 pyetësorë individualë prej të cilave 30% ose 86.000 në mënyre elektronike. Shpërndarja, kujdesi në plotësim dhe grumbullimi i pyetësorëve u bë në bazë vullnetare nga degët e OMONOIA-s që funksionojnë në të gjitha qarqet e vendit, duke minimizuar koston e ndërmarrjes së këtij procesi. Vlerësimet e specialistëve të realizimit të këtij procesi tregojnë se janë përfshirë 85% e pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek në këtë proces. “- thuhet në njoftimin për shtyp të OMONIA-s

REGJISTRIMI NE VLORE, GJIROKASTER, KORCE, TIRANE
OMONIA kërkon të theksojë se në këtë proces është përfshirë "sigurisht edhe diaspora e vjetër.                   
Sipas njoftimit për shtyp pyetësorët janë plotësuar
Në degët e OMONOIA-s qarku Vlore 85.841 pyetësorë individualë
Dega e OMONOIA-s Gjirokastër 51.067
Dega e OMONOIA-s qarku Korçe  33.561
dhe në pjesën tjetër të territorit me pikë referimi Kryeqytetin Tiranë 32.298. "Ndërkaq pjesa tjetër e pyetësorëve u grumbulluan në Greqi, shtete të ndryshme të Evropës, SHBA etj."- vazhdon njoftimi për shtyp.

BESIMI FETAR: 90 % ORTODOKSE
Mbi 90%, ose  259.000 persona i janë përgjigjur se janë të besimit të Krishterë Ortodoksë.

GJUHA AMTARE, 65 % GREKE
Në procesin për deklarimin e gjuhës amtare 65% ose 186.454 deklaruan si gjuhe amtare greqishten, në pjesën tjetër mbizotëron Vllahishtja me njohuri paralele të Greqishtes dhe Shqipes.

VENDNDODHJA
”Njëkohësisht procesi solli në dritë gjithashtu një të dhënë demografike që lidhet me vendbanimin e popullsive helen, 60% banojnë në fshatra dhe 40% në qytete të ndryshme.”- thuhet në njoftimin për  shtyp.

Rezultatet e Regjistrimit të Pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri, që u bë nga BDMEG OMONOIA, do të përbejnë një udhërrëfyes për jetën e saj të brendshme dhe përpunimin e qëndrimeve të saj. - See more at: http://www.shqiptarja.com/Aktualitet/2731/censusi-i-omonias-n--shqip-ri-jan--deklaruar-286-852-grek--190977.html#sthash.asnotR4x.dpuf
Dosja Himara

Konflikti institucional Himara - Albania

Njihuni me fallsifikimet e Regjistrimit te pronave te deshtuar, te OSCE. Tokat komunitare te Himares, kullotat dhe livadhet, regjistrohen si prona shteterore.

Himara Property Issue

Institutional Conflict: Himara - Albania

Meet Registration forgeries properties failed process, from OSCE. Himara community lands, pastures and meadows, registered as state property.

Θεσμική Σύγκρουση: Χειμάρρα - Αλβανία

Γνωρίστε πλαστογραφίες Εγγραφή ιδιότητες αποτυχημένη διαδικασία, από τον ΟΑΣΕ. Κοινοτική γη της Χιμάρας, βοσκοτόπια και λιβάδια, που καταγράφονται από τον ΟΑΣΕ ως κρατική ιδιοκτησία.

DOSJA HIMARA 7501DOKUMENTE QE BEHEN PUBLIKE PER HERE TE PARE. BASHKIA HIMARE, SHPREHET SE NE NE RAJONIN E HIMARES, NUK ESHTE ZBATUAR ASNJE LIGJ PER PRONEN, DUKE PERFSHIRE KETU EDHE LIGJIN 7501. KETE, DOKUMENT QE I BASHKENGJITET THIRRJES SE POPULLIT TE HIMARES EDHE ZYRTARISHT NGA ANA E BASHKISE, PER ANULLIMIN E LIGJIT 7501 DHE KTHIMIN NE IDENTITET TE PRONES, TRASHEGIMTARIT TE LIGJSHEM HIMARIOTDUHET, DUHET TA DEGJOJ PERFUNDIMISHT QEVERIA SHQIPTARE. POR NGA ANA TJETER, MBI LETRA BAKALLI DHE FORMULAR 6, JANE DHENE ME DHJETRA LEJE NDERTIMI NGA QYTETARE TE TJERE, JO HIMARIOTE.

Tuesday, December 3, 2013

In Memorian. The history of elections of the Albanian dictator ship to terrorize the people of Himara

A special Edition by SManalysis


October 2000, the Himara administrative elections under the violence of the security Albanian forces

December 2, 1945: The Himariotes, abstaining from communist referendum, as happens usually for Himara the Albanian historians, never wrote this tragic history.

Nikos Koutoulas, who boldly told the special communist court: "I'm Greek . I do not know Albanian, get me a interpret!"

Still now, Albania never hold free politic elections, including Himara Municipality

 

The historically autonomous Flag of Himara from 1914 to 1921

On 2 December 1945 advertised "free elections" imposed by the Hoxha`s Regime, in order to pave the way for decades of misery that followed the Albanian State.

The elections of December 2, 1945  were so " real", at each polling station had been set up two polls. A red, where they voted who wanted the Communist party, and a black, where you vote for those who were opposed. The red ballot box had invested in with a cloth not hear the noise of the ball that fell, while the black were put in the bottom of a piece of plywood so that if someone threw their vote there, sounded a resonant bang him betrayed.
Andrea Martino, is one of hundreds of political prisoners, from Himara, during a rally in Athens for the rights of Northern Epiriotes

The result of the balloting was unprecedented in the history of elections, showing the magnitude of violence, terrorism and fraud: the members of the Election Committee noted surprised that negative votes ( black ballot box ) around the area were less than those were counted themselves only in their divisions!
While the rest of Northern Epirus and the Albanian territory generally happening these outrages, the inhabitants of Himara organized those days in order to face the upcoming Albanian communist danger. They united the inhabitants of Himara with Greek origin unanimously decided not to vote in elections  but to sabotage, giving their own response to bloody tyrant of Tirana.
Nikos Katsalanos, is one of himariotes of the trial of 1945, who was sentenced to imprisonment of all life by dictator regime, but the family still has not found the bones. Efforts have been made after 1991, by the U.S. government and personally by former CIA Director George Tenet, who is also his nephew.

The retaliation of the Albanian communist dictatorship for her heroic act of resistance of Himariotes come back with violence and terror. Two months later, from 10 to 18 February 1946, begins the terror, around 30 arrests, which were the pioneers of the decision to abstain from pseudo free elections proces . Three Himariotes sentenced to death ( Andreas Dimas , Hercules Gjonis, Dimitris Androutsos), four to life and the other in multi imprisonment of the communist regime.

In history facts were as the leader of boykot Andreas Dimas, who even before he died from the bullets of murderers alive blanketed with stones from the communists, the Philip Goro, who saw in front of torturing his son Peter and Nikos Koutoulas, who boldly told the special court "I'm Greek . I do not know Albanian, get me a translator!"
5 Himariotes still politic prisoners, accused politically by Albanian Courts for broken Albanian national symbols, during administrative elections of 2007 in Himara.

Himara was the only region in Albania, where elections parody not made at all. This fact never forgot the Albanian communists to persecute the Himara people, wich never known as minority zone. Until 1990 the communist regime of Enver Hoxha and Ramiz Alia exiled, imprisoned and executed hundreds Himariotes . Even in post-communist Albania , the denial of Greekness of Himara remains given.

Names of 65 Himariotes martyred during the 45-year dictatorship:

George, Pilos, Angelos, Petros, Theodore and Rolandos Bolanos,
Giannis Skouras, John Milios, Costas Economou,
Socrates , Panagiotis and Thanasis Kokkavesis,
Achilles Rapos, Milios Spyromilios, Panagiotis Panos and Milios, Hercules Gionis,
Nikos Katselanos, Zachos and Nikos Likokas, Dimitris, Michael and Alex Dimogiannis
Anastasis Goumas, Spyros Kyritsis, Spiros and Peter Dimitris Rondos,
Christos and Nikos Kokas, Themistocles , Peter and Sotiris Zotos.
Nikos Koutoulas, Telis and Panos Konomi,
Alexander, Mikis, Fanis and Kosmas Kaloussis,
Kostas Dukas, Spyros Briggos, Kostas Dimalexis  Mitsios Goumas
Alekos and Spyros Goros, Lefteris, Kristos, Thomas and Kitsios Lazaris
Apostl Dunis, Nestor Nestouris, Thanassis Natsis, Spyros Nasios,
Janis Dimas, Kostas and Dimitris Androutsos, Luke Boniakos
Christidis, Theodore Moutsos, Spyros Tatos, Lefteris Pappas, Nikos Bourbos,
Pilos Neratzis Anastasios Giokas. Janis Markos,

Related:

http://www.greekhelsinki.gr/special-issues-himara.html
http://www.osce.org/odihr/elections/albania/13562
http://www.alb-net.com/pipermail/albsa-info/2000-October/000810.html
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/newsbriefs/2007/01/22/nb-01
http://www.ce-review.org/00/36/albanianews36.html
http://ellogosar.blogspot.gr/2013/12/2-1945.html

Saturday, November 16, 2013

 100 Vjetori i lindjes se Petro Marko


 

Ne 25 Nentor, mbushen 100 vjet nga lindja e publicisttit te madh Himariot.

Petro Marko ka lindur në Dhërmi në 1913. Fëmijëria e tij ka kaluar në fshatin e tij të lindjes për të cilin ai thotë se "Dërmiu është fshati më i bukur në botë". I edukuar nga familje e njohur dhe patriotike himariotase, Petroja më pas do të ndiqte studimet në Shkollën Tregëtare të Vlorës. Pasi mbaroi shkollën në vitet 30-të atë e caktojnë mësues të gjuhës shqipe në zonën e Dropullit. Pikërisht në ato vite Petroja filloi të shfaqte talent në fushën e dorëshkrimeve dhe të gazetarisë. Në atë kohë Petroja kujtonte me respekt Branko Merxhanin nga i cili u lidh në fushën e botimeve. "Ora" do të ishte gazeta e parë ku Petro Marko 25 vjec do të fillonte të shkruante shkrimet e para të cilat sulmonin regjimin  e Zogut për prapambetje shoqërore kulturore dhe ekonomike në të cilën ndodhej vëndi. Më pas me gazetën tjetër "ABC" Petro Marko do të shtonte talentin e tij në firmimin intelektual sidomoson kundër frymës së re që sapo kishte sunduar në Europë, atë të fashizmit. Për disa shkrime të botuara ai u burgos disa herë nën censurën e fortë të regjimit të Zogut. Petro u shkëput herët nga Himara dhe kontaktet me familjen e tij i mbante për së largu. A

të kohë ishte vendosur në Tiranë dhe rreth viteve 1934 -35 ai përfitoi një bursë për të ndjekur studimet në Paris ku vecanërisht ministri i atëhershëm i Arsimit të Mbretërisë së Zogut Hill Mosi, e ka ndihmuar duke parë penën e fortë të Petros për të vazhduar studimet jashtë shtetit. Petro Marko do të detyrohej të ndërpriste studimet kur filloi lufta në Spanjë. Në atë kohë ai u bashkua me patriotë dhe revolucionarë sic thoshte ai në atë kohë që  "Të gjithë ishin komunistë të vendosur"  për të luftuar ndaj fashizmit. Pikërisht në vitin 1936 Petro Marko së bashku me shumë shqiptarë të tjerë regjistrohet në Brigadat e forcave vullnetare të Spanjës. Atje vec luftëtarëve të të gjitha vëndeve ai njohu dhe të famshmin Ernest Heminguej për të cilin ai thoshte se ishte një kolos i  përmasave të mëdha.

Ngjarjet e Spanjës Petro do ti hidhte në letër dhe do ti botonte në kohën e Diktaturës së Hoxhës por me një natyrë krejt të vecantë, atë të censurës, të ndalimit të veprave dhe vargjeve dhe të diktuara prej propagandës komuniste e asaj kohe. Pushtimi I Italisë fashiste e gjeti Petron në mërgim në Francë I cili ishte kthyer pas luftës së Spanjës. Në Shqipëri vjen menjëherë dhe takohet me patriotë dhe komunistë përfshi Nako Spiron, Sejfulla Malëshovën, Skënder Luarasin, Mehmet Shehun, Koci Xoxen etj dhe mer  pjesë në rezistencën guerilje kunder fashizmit. Në vitin 1941 kur vepronte në Tiranë arestohet dhe cohet në Burgjet e Ustikas në Itali nga ku lirohet pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Pas clirimit Petro Marko do të themelonte gazetën "Bashkimi" por në vitin 1947 ai do të arestohej së bashku me grupin e Koci Xoxes si agjent I anglo amerikanëve. Pasi ka qendruar rreth dy vjet në burgjet e komunisteve te Hoxhës, Petroja do të fillonte jetën ndryshe nga ckishte dashur dhe ckishte luftuar për vëndin e tij, nën sundimit e gjatë të dinastisë së Hoxhës, kohë për të cilën ai vetë fliste se "ta dinte se Shqipëria do të kishte përfunduar nën diktaturë, do të kishte qëndruar diku në perëndim dhe prej andej ndoshta do ti shërbente më mirë vëndit dhe kombit të tij, se sa nën kërcënimin e kulisave të diktaturës komuniste në Shqipëri. Martuar me Safon piktoren bukuroshe, Petro do të edukonte dhe dy fëmijët e tij Jamarbërin dhe Arianitën, nën frymën bashkohore të artit dhe të kulturës qytetare. Por pikërisht këtu fillojnë dhe aventurat e jetës së tij. Shkrimtari I cili më pas do të bëhej profesionist I vërtetë,  me publikimet dhe reportazhet e tij si në shtyp dhe në botime do të gëzonte shpejt respektin e shumë shqiptarëve dhe patriotëve jo vetëm në vënd por dhe jashtë saj. Botimet e Petro Markos filluan të përktheheshin në gjuhë të ndryshme të botës. Vepra te tilla si "Hasta La Vista", "Qyteti I fundit" "Ara ne Mal" "Një emër në katër rrugë" "Shpella e Piratëve" etj do të mbushnin libraritë shqiptare dhe europiane madje dhe deri në Japoni dhe Amerikë. Me daljen e botimeve të Petro Markos letërsia shqiptare hyri në frymën e letërsisë moderne, origjinaliteti I të cilës i kaloi dhe kufijtë imagjinarë. Pikërisht ishte Dhërmiu për të cilin ai thoshte se ishte fshati më I bukur në Botë, vëndi ku Petro do të fillonte të lidhte gjithë krijimtarinë e tij artistike dhe letrare. Dhërmiu dhe Himara do të mbeteshin të paharuara në kujtesën e Petros për të cilin ai thoshte se "Në atë vënd dhe gurët dhe retë flasin bashkë, ndërsa nuk mund ta përshkruante dot me fjalë përplasjen e dallgëve dhe zhurmën e tyre me shkëmbinjtë mbrëmjeve buzë detit" Për gjatë gjithë karierës së tij letrare deri sa Petro Markon e larguan nga Lidhja e Shkrimtarëve, Dhërmiu dhe njerëzit e tij të thjeshtë do të përbënin thelbin e personazheve të shkrimeve dhe veprave të tij, ku shpesh emra dhe karaktere të legjendave të brigjeve të Himarës, do të tërhiqnin me interes botën e fëmijëve dhe të rinisë shqiptare.

Personazhet e librave me heronjë, piratë dhe kapedanë, do të shndëroheshin në filma, ndërsa me botimet e romanëve modernë të letërsisë sonë ai do të fitonte dhe tituj të lartë si në vitin 1959 cmimin e Republikës. Pas persekutimit të tij moral dhe profesionist Petroja nuk hoqi dorë nga veprat dhe shkrimet. Ai shkruante thjesht në një shtëpi për të cilën nuk e ndëroi deri në vdekje përballë Hotel Arbërisë, në një dhomë ku vetëm dëgjohej goditja e makinës së shkrimit dhe ndihej era e thellë e duhanit që ai pinte deri natën vonë. Në shtëpinë e tij kanë hyrë me qindra patriotë dhe bashkëfshatarë si nga Himara dhe vëndë te tjera të Shqipërisë, probleme halle pse jo dhe talente për të mësuar më pas artin e Petros. Ndërkaq persekutimin e tij ai do ta ndjente akoma më shumë kur Madu sic I flasin shkurtë djalit të Petros, do ta futnin në burg për propagandë antikmuniste. Në vitet e rëzimit të diktaturës Petroja do të kishte në duar dorëshkrimet më të bukura të jetës së tij, por ai dha shpirt në 24 Dhjetor të 1991. Pak kohë më parë ai kishte themeluar Partinë Republikane për të cilën ai thoshte se duhet të bëhet vërtetë republikane me koncepte moderne dhe jo komuniste. Amaneti që kishte lënë në familje ishte jo shumë I cuditshëmt për njerëzit që kanë lindur në Bregun e Detit Jon. Ai dëshironte të varrosej në Dhërmi. Autori i këtyre radhëve ka jetuar tri vitet e fundit të jetës së Petro Markos, bashkë me të momente trishtimi dhe gëzimi, që nga fillimi i botimeve të Petros dhe deri në vdekjen që s`ju nda për asnjë cast nga pas, pikërisht në atë dhomë të vogël ku Petroja i shtrirë në shtrat priste dhe përcillte me mijëra miq dhe dashamirës së tij, sikur dëshironte të cmallej dhe vetëm të cmallej me ta. Por ja një natë dimri, ndërsa televizioni shqiptar njoftoi për shuarjen e një prej kolosëve të letërsisë shqiptare Petro Markon, të nesërmen trupi i tij do të udhëtonte dhe do të varrosej pranë gurëve të Dhërmiut, tek vari i të parëve të tij, dhe pse Llogorai atë ditë mbuluar me borë dhe akull do ta lejonte arkivolin dhe miqtë që e shoqëronin, pa asnjë pengesë. Petro Marko prehet sot në "Fshatin më të bukur në Botë", Dhërmi, mes ullinjve dhe portokalleve por dhe aromës së jodit të Jonit. Sot pas kaq vjetësh Presidenti i Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani i ka akorduar pas vdekjes titullin e lartë "Mjeshtëri i Madh i Punës" Petro Markos, për meritat e tij të larta në shërbim të kombit, atdheut, artit dhe letërsisë. Me veprën e Petro Markos, Teatri i Qytetit të Vlorës mori emrin e tij.     ]

Petro Marko eshte, "Qytetar Nderi i Himares"                  

Stavri Marko

Tirane Tetor 1999

Monday, October 21, 2013Mihallaq Qirjo i REC, betohet se nuk ka korrupsion per kontraten e REC me "Komunitetin Himariot"

Ne nje leter shoqeruese per Drejtorin e Komunitetit Himariot, Drejtori i REC per Shqiperine, Mihallaq Qirjo, "betohet" se organizata e tij europiane", nuk ka gisht korrupsioni per asnje arsyje, me rastin e denoncimit te nje perpjekje korruptive, me vula fallso, pa mandat dhe miratim nga organet drejtuese te Komunitetit Himariot.

Qirjo, megjithese i jane ofruar dokumenta te meparshme qe vertetojne se 'kryerja e procedurave per perfitime fonde nga REC Albania" eshte nje proces thellesisht trasparent, ne te cilat perfshihen se paku tri firma dhe vendime nga organizata ne fjale Komuniteti Himariot, cuditerisht perjashton veten dhe koleget e tij ne rastin e nje Projekti te ofruar se fundi, nga persona te akuzuar dhe shkarkuar per veprime korruptive, projekt ky qe kishte si qellim, ndertimin e nje grope septike ne nje lagje te Himares.

Komuniteti Himariot edhe nje here e thekson me te madhe se, ka vendosur ta bllokoje projektin dhe nuk eshte pjese perberese e tij, ndersa evidenton se prioritet ne veprimtarine e saj shumevjecare ka qene dhe mbetet kthimi i prones trashegimtareve te ligjshem te saj.

I kujtojme z. Qirjo se ne jemi organizate vullnetare, qe luftojme per te drejtat tona te mohuara si nga regjimi monist edhe tani, anetaret e saj, nuk kane nevoje per fonde, as nuk jane te punesuar prane kafeneve te zyrave te REC, por jane qytetare apolitik, qe paguajne taksat dhe jetojne me djersen e ballit.

Nderkaq Komuniteti Himariot, do te nise verifikimin e te gjitha projekteve te meparshme, per te pare ne se veprimtaria e autoreve te ketyre projekteve, ka qene trasparente me donatoret si dhe me vete anetaret e Komunitetit Himariot.

Thursday, October 17, 2013

Opinion - Kisha Autoqefale dhe Greqia! (14 tetor 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=bPDaNN3cTkc

smanalysis

Saturday, October 12, 2013

Komuniteti Himariot, Deklarate per Shtyp, me rastin e vizites se Z/Kryeministrit Grek Evangjelos Venizelos ne Tirane


Relatime:

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2011/20110721_01_sq.htm

Regjistrimi i tokës dhe shenjat rrugore në bregdetin jugor të Shqipërisë mbështetur nga një projekt prej 1.5 milion eurosh i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga OSBE-ja. (21/07/2011)
TIRANË, 21 korrik 2011 – Ky projekt asistence teknike i financuar me 1.5 milion euro nga BE-ja, zbatuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, u prezantua sot në Tiranë. Ky projekt në një zonë turistike kyçe të Shqipërisë ka për qëllim të kompletojë regjistrimin e parë të pronës dhe të përditësojë regjistrimin ekzistues për rreth 60,000 prona në zonat bregdetare të vendit nga Palasë Gjoleka në veri deri në Xarrë. Kjo do t'i sigurojë pronarëve tituj të qartë pronësie dhe do të rrisë potencialin për investime atë zonë. Projekti përfshin gjithashtu shenja të reja rrugore të instaluara në Sarandë, Selenicë, dhe Armen, dhe që do të instalohen së shpejti në gjashtë zona të tjera (Golem, Qendër Vlorë, Orikum, Lukovë, Delvinë dhe Dhiver) me një kosto prej 103,000 eurosh.
Duke folur gjatë prezantimit të projektit, Ambasadori Ettore Sequi, Kryetari i Delegacionit të BE-së në Shqipëri, tha: “Titujt e qartë të pronësisë dhe siguria ligjore përbëjnë kushte paraprake thelbësore për zhvillimin e begatë të vendit dhe për thithjen e investimeve të huaja. Vetëm kur një sistem i tillë të jetë vendosur përfundimisht, atëherë Shqipëria do të mund të kthehet në një terren tërheqës për investitorët e huaj për të krijuar veprime që çojnë drejt gjenerimit të punësimit.”
Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Ambasadori Eugen Wollfarth, tha: “Projekti do të ndihmojë Qeverinë për të rritur sigurinë e zotërimit, e cila është vendimtare për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës bregdetare. Gjithashtu, ai do të sigurojë një bazë për zyrtarët dhe ligjbërësit të formulojnë ligje të përshtatshme, politika dhe procedura për të krijuar tituj pronësie të qartë dhe për të mbrojtur këtë të drejtë.”
Projekti mbledh dhe përpunon të dhënat në lidhje me pronat dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në një proces transparent, një proces që do i sigurojë institucioneve shtetërore informacione të nevojshme për të përcaktuar me saktësi dhe mbrojtur të drejtat e pronës. Ai i ofron personave fizik dhe juridik mundësinë për të dorëzuar dokumente dhe informacione që tregojnë një te drejtë pronësie dhe të kërkojnë njohje ligjore të kësaj të drejte. Të tëra dokumentet dhe hartat e mbledhura dhe gjeneruar prej këtij projekti do të dërgohen tek Zyra e Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme.
Projekti, i cili përfiton fonde shtesë nga qeveritë e Greqisë (100,000 euro), Republika Çeke (50,000 euro) dhe Zvicra (30,000 euro), është programuar të përfundojë në fund të vitit 2011.
Për informacione të mëtejshme, jeni të lutur të kontaktoni:
Artes Butka
Këshilltare  për Shtypin dhe Informacionin
Tel: + 355 4 2228 320, + 355 42 228 479
Fax: + 355 4 230 752
E-mail: artes.butka@eeas.europa.eu
Faqja e Delegacionit: www.delalb.ec.europa.eu
ose
Njësia Politike dhe Marrëdhënieve me Publikun e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri,
Sheraton Tirana Hotel & Towers, Kati i parë,
Sheshi “Italia”, Tiranë, Shqipëri,
Tel: +355 4 235 993,
Fax: +355 4 244 204,
e-mail: ppau-al@osce.org,
Faqja zyrtare: www.osce.org/albania
Kumuniteti Himariot, nuk ka autorizuar asnje anetare, te perfaqesoje zyrtarisht nje takim ne Bashkine e Himares. Personat e paautorizuar, ne i konsdierojme se kane patur takime personale, pa asnje lidhje me notat kritike qe Komuniteti Himariot, i ka adresuar Keshillit Bashkiak te Himares.Vertetohet me fakte se anetari i Kryesise Kristaq Jorgji, eshte larguar prej kohesh nga Komuniteti Himariot. Ai nuk eshte pjese perberese e tij, pasi ka rreth dy vjet, qe nuk eshte prezent ne aktivitetet e Komuntetit Himariot.
Thursday, October 10, 2013


Kujdes nga lajmet fallco!

Ka tentativa te paraqiten versione fallso ne vazhden e fallsifikimeve qe bejne persona te shkarkuar per korrupsion prej Komunutetit Himariot, sic paraqitet ne kete faqe interneti.

Komuniteti Himariot, ka vulen strukturen dhe stemen qe nga dita e themelimit te saj


Komuniteti Himariot, bllokon nje tentative per perfitim fonde nga REC, pa miratim nga strukturat organizative

Shkarkohen Kryetari i Keshillit Theodhori Bollano dhe anetari kryesise Kristaq Jorgji, me motivacion: : Tentative me veprime me pasoja per te demtuar Shoqaten e "Komuniteti Himariot".

Ambasadori ne Kariere, Piro Andoni, eshte zgjedhur Kryetar i Ri i Keshillit.

Aktivi vendosi perjashtim te dy personave, te cilet kane shkelur statutin e Komunitetit Himariot. Po ne kete aspekt, te dy personat, jane paraqitur pa asnje mandat ne disa takime ne Himare, pa miratimin e organeve zyrtare drejtuese si nga Komuniteti Himariot dhe Shoqata Bregdeti.

Pas nje letre zyrtare te derguar nga Komuniteti Himariot per REC,e cila nga ana e saj e pezulloi, Komuniteti Himariot, do te vendose ose jo, deri ne nje vendim te dyte.

Duhet theksuar se Komuniteti Himariot, nuk ka asnje objekt perfitimi fondesh te cila nuk bazohen nga Statuti i saj, por ka si objektiv kryesor mbrojten dhe kthimin e pronave te gjithe himarioteve, komunitetit dhe Kishes Orthodokse.

Mbledhja zgjodhi, Kryetar te Ri te Keshillit, Ambasadorin ne Karriere Piro Andoni, me nje bakground politik, publicistik dhe diplomatik te pasur, i cili ka sherbyer si Ambasador per dy dekada ne Kontinentin Amerikan.

Wednesday, October 9, 2013

Pilo Andoni/ Maratona për vjedhjen e territoreve në bregdetin e sipërm vazhdon - Gazeta Telegraf
 
Pilo Andoni/ Maratona për vjedhjen e territoreve në bregdetin e sipërm vazhdon
gazetatelegraf.com(Vijon nga numri i kaluar) Aty nga data 15 Tetor u largova nga Himara pa mbaruar punë, sepse sektori i menaxhimit të
http://gazetatelegraf.com/pilo-andoni-maratona-per-vjedhjen-e-territoreve-ne-bregdetin-e-siperm-vazhdon/

Tuesday, October 8, 2013Vendime te rendesishme nga Komuniteti Himariot dhe Shoqata BregdetiKomuniteti Himariot

Shoqata Bregdeti

Tirana Albania

Disa vendime te rendesishme qe u shqyrtuan ne mbledhjen e radhes.

Informacione paraprake rreth gjendjes se pronave dhe situates se sigurise ne Krahinen e Himares.

 1. Ceshtja e pronave me gjithese dy shopqatat kane bere thirrje per mosbindje civile per te kundershtuar Ligjin 7501, po shkon drejt nje degradimi total. OSBE, nuk jep asnje informacion rreth procesit te regjistrimit te titujve te pronesise si ne Himare, ne Lukove dhe Xare. Projekti duhet te kishte perfunduar,nje financim prej 1.5 milion euro nga BE.

 1. Parlamenti shqiptare ka miratuar Ligjin 7501, duke nxjere gjithashtu aktet nenligjore, per te cilat, Krahina e Himares dhe gjithe Bredeti Ionian, nuk e pranon. Por njekohesoisht, behen perpjekje qe me afera korruptive, qeveria shqiptare, po perpiqet te regjistroje me vete kete process.

 1. Qeveria Berisha, ne nentor te vitit 2012, ka autorizuar Hipoteken e Pergjithshme, te regjistroje objekte te cilat nuk i perkasin banoreve autoktone, por subjekteve ose personave pa lidhje me Himaren, ne nje kohe qe Plani i Zhvillimit te Himares dhe procesi i regjistrimit, ka pezulluar cdo regjistrim prone, perpara se te mbyllet procesi I regjistrimit nga OSBE. Kjo perben nje pershkallezim te prishjes se balancave etnike dhe gjeopolitike ne Krahinen e Himares.

 1. Bashkia Himare, ka nisur nje process regjistrimi te tokave bujqesore me pagese, per te cilen mendohet se eshte ne vazhten e perpjekjeve qe qeveria shqiptare, po ndermer ne vazhdim, duke sfiduar regjistrimin ligjor nga OSBE.

 1. Sipas informacioneve investigative, rreth 3000 rrenje ullinj te shumtit bizantin, jane prere dhe djegur ne territore qe i perkasin tokes “bujqesore 7501” ne rajonin e Himares, kryesisht ne Dhermi Palase, si pasoje e ndertimeve me ose pa leje. Kjo perben nje akt vandal dhe penal, me pasoja te pariparueshme per industrine agrokulturore te sones.

 1. Bashkia Himare, vazhdon te mbaje qendrim jo dashamires dhe indiferente me Shoqerine Civile, dhe grupet e interesit te bisnesit turistik himariot, duke mos afruar asnje mundesi bashkebisedimi dhe ballafaqimi te ndersjellte.

 1. Padyshim qe Bashkia Himare, bazuar per te ardhurat me te larta te GDP per banore, eshte zona historikisht me e pasur e Shqiperise. Ajo perben rreth 8% per turizmnin ne shkalle vendi. Te ardhurat e saj llogariten ne rreth 50 milion euro ne vit, per te cilat mendohet se vetem 10% shkon ne komunitetin autokton.


 1. Bashkia Himare, nuk ka ofruar asnje informacion deri tani, per vendimet e Keshillit Bashkiak, as edhe projektet qe duhet te debatoheshin me grupet e interesit. Keshilli Bashkiak, ka heshtur per tu pergjigjur akuzave, per disa vendime me rendesi sic jane koncesionet e plazheve dhe miratimet urbanistike si rruge dytesore etj. Faqet e internetit kane informacione formale.

 1. Konstatohet me keqardhme se Policia e shtetit, eshte terresisht jo funksionale ne territorin e Himares dhe gjithe Bregut ne pergjithesi, perderisa kamiona te tonazheve te medha dhe buldozera thajse pa targa dhe pa sinjale identifikimi, levizin dhe hapin rruge ne zona te tilla si Perivolo, Drymades, Jaliskari, Jale, Qeparo, Kakome, pa asnje vendim te miratuar nga perfaqesuesit e popullit te Himares, Bregdetit dhe pronareve ne te cilen kalon rruga.

 1. Sic treguan sivjet ne sezonin e veres, jane verifikuar shume bisnese te cilat I perkasin komunitetit jo autokton himariote, kryesisht ne plazhet publike, kishin ndertuar industri perfitimi duke shfrytezuar ne maksimum plazhet e Himares, per te cilet mendohet se nuk paguajne taksa. Keto bisnese rruheshin nga roje te armatosur pjesetare te polivive private, te cilet nuk lejonin qe ne plazhet e pushtuara nga ata, te hynin banoret autoktone himarioite dhe shpesh jane perdorur edhe armet. Mendohet se rreth 200 roje te armatosur, jane ne sherbim te ketyre bisneseve edhe sot, kur po ndertohen me shumice, ne nje kohe qe Policia e shtetit perkatesisht Posta e Policise se Himares dhe e Lukoves nuk kalojne 30 vete personel.

 1. Qytetare me shtetesi amerikane nga Himara, jane ankuar prane zyres se Kryeministrit Edi Rama, se po u merret toka dhe po u zevendesohet nga ndertimet pa leje, per te cilen sic shprehen vete ata, ka disa vjet qe Bashkia nuk nderhyn.

 1. Nje tjeter problem Kardinal, ai  mungeses se energjise, por edhe i gjobe venjes nga ana e KESH, vazhdon pa limit te perbeje mungese te sigurise ne zonen e Himares. Kesh nuk garanton asnje siguri per pasje dritash ne se bie shi ose fryn ere ne bregdet. Shkaku eshte linja e dobet qe vazhdon te ekzistoje ne linjen energjitike te Himares, megjithese komuniteti paguan 100%.  

 1. Ka nje rritje te shkalles se informalitetit por edhe investimeve ne zonen e Himares, nuk dihen se kush jane ndertime me leje te meparshme dhe kush jane aktuale. Territori lihet qellimisht jashte kontrolli, qe mafia te ndertoje lirshem pa asnje shqetesim.

 1. Ne te gjitha fshatrat e Himares, ceshtja e sigurise eshte konsideruar paresore. Momentalisht ka nje prurje te madhe te fuqise punetore ngaveriu i shqiperise, e cila uk justifikohet pasi, nuk ka fronte pune ne mase te tille. Si rezultat, vjedhjet dhe dhunimet e banesave jane shtuar ne menyre te tmershme.

 1. Privatizimet e objekteve ushtarake ne zonen e Himares, nuk u jane kthyer pronareve autoktone. Jane rreth 50 objekte te cilat zoterrohen aktualisht nga persona anonym me ose pa pushtet politik.

 1. . Rapori i Shoqerise Civile Himariote dhe qeverise shqiptare ne te gjitha koherat, ka qene mosperfilles, si pasoje e Ligjit 7501. Dhe megjithate, si Komuniteti Himariot dhe Shoqata Bregdeti, ka shpallur mosbindje civile, me moton, prona tek pronari legjitim.


“Komuniteti Himariot” dhe “Shoqata Bregdeti” Propozon:

 1. Tu bej thirrje Parlamentit Shqiptar, Qeverise Shqiptare, Partive Politike, Institucioneve nderkokmbetare etj, qe te kthejne banoreve autoktone legjitim himariot dhe bregdetas, gjitha pronat private, kolektive dhe te Kishes Orthodokse, duke u bazuar tek akti legjitim i trashegimise.

 1. U ben thirrje banoreve autoktone himariote dhe gjithe bregasve, brenda dhe jashte vendit, te mbrojne ne menyre legjitime, cdo meter katrore te territorit nga vandalet dhe hajdutet, ne kontekstin e shpalljes se mosbindje civile te ligjit komunist 7501.

 1. Qeveria shqiptare, te carmatose grupet paramilitare qe veprojne ne zonen e Bregut, nen masken e policies private, dhe te aktivizoje Policine e Shtetit si mase sigurie mes binomit Polici Komunitet.


 1. Qeveria Rama, te ktheje ne gjendjen e meparshme Plazhet publike te Himares dhe te bregdetit, te cilat jane shfrytezuar nga mafia, nga fitime me miliona euro, por njekohesisht, jane burim korrupsioni per administratat fiskale. Keto taksa nuk kane shendoshur financa as te shtetit dhe as te Bashkise por xhepat e mafiozeve ne kurriz te bisnesit te ndershem himariot. 

 1. Qeveria e z. Rama dhe Bashkia e Himares, te kthejne pas cdo vendim Koncesionar qe, demton pasurite historike te Himares dhe popullit te saj.

 1. Qeveria Rama, te anulloje te gjitha vendimet e hipotekimeve te kryera per banoret jo autoktone, te cilet kane perfituar padrejtesisht prej nje udhezim verbal i qeverise Berishes, ne nentor te vitit 2012. Hipoptekimi te kryhet per te gjitha banoret, menjeher pas perfundimit te procesit te regjistrimit nga OSBE.

 1. Nje perfaqesi nga Komuniteti Himariot dhe Shoqata Bregdeti, ka programuar nje takim me kryeministrin Edi Rama, per te gjitha problemet qe ndeshet Himara dhe bregdeti shqiptar i Jonit, vecanerisht zgjidhja e problemit te pronave.


Tirane me 8/10/2013

 Sunday, April 14, 2013

Pakti 1 Prill, Bojkotim 
Natyra e njeriut; Bojkot zgjedhjeve - Dr. Konstantini

Praktika boterore e shoqerise njerezore, pothuajse ne te gjitha epokat ke verejtur, se njeriu eshte ne te njeten gjendje natyrore, pa ndryshime esenciale. Kjo vihet re sot kudo ne cdo shtet e kontinent, ndonse shume jane te kamufluara e te fshehura me kujdes. Shkas morra nga sa shohime c’bejne politikanet qe jane ose duan te marrin pushtetin. Dalin haptazi pa parime e moral, pa asgje njerezore ndaj zgjedhesve, vecse gjithca per pushtetin, duke sakrifikuar asgje te tyre dhe cdo gje te te tjereve, pasurite e jetet.

Kush eshte ne politike, eshte dicka. Te tjeret asgje, mbushin sfondin, krijojne dekorim, sherbejne. Kush futet dhe ecen ne politike shkeputet nga populli. Kush eshte ne krye eshte Zoti. Per tu bere Zot, me pare duhet te kthehesh ne perbindesh. Ai qe vjen gjysmak, perfundon po lugat. Perjashtimet jane te rralla. Meta dhe te tjeret, ku ishte dhe ku erdhi,  jane tipike perbindesha, pavaresisht se ne c’fare krah flene dhe thurin endera macabre.

Njeriun e qeteson, e ben paqesor, besimi, kanuni, ligji, paaftesia, sepse nga natyra eshte agresiv. Nuk e ndal gje nqs nuk rrezikon jeten. Te merr shpirtin per te te mare ate qe ke, emrin, mendimin, pronen.

Kur je popull, mos mendo shume per emrin dhe karakterin e atij qe do zgjedhesh per ta vene mbi krye. Kushdo qofte, une, ti, ju, te tjere, te gjithe, njesoj do te sillemi po te vijme ne pushtet. Instiktet dhe deshirat nuk do te kete kush te na i frenoje. Prandaj, jo per fatalizem, por per te t’ju rikujtuar, se duhet ti lesh pak hapsire edhe fatit.

Fatin e ben vete njeriu thone dijetaret. Fatin e ke sipas mendjes qe ve ne funksionim. Por per vite e shekuj, mendja e ballkanasit eshte lemuar nga te huajt, osmanet, komunizmi, perbindeshat qe kene pasur njeri pas tjetrit, parardhesi tane e ne. Kultura jone popullore, eshte e shkeputur plotesisht nga lashtesia, magjia, besimet, menyrat qe te hapin mendjen per tu lidhur me natyren. Ne pergjithesi mbizoterojne mendje te trasha, te fjetura, ndonse ne retorikat e kafeneve apo TV, duken filozofi. Vete filozofite, natyra pas nje fare kohe e shekujsh, i ka hedhe poshte si fallco, jo te verteta.

Ndikimi i votuesit, vete votat, me shume jane formale ne cdo sistem. Nqs diskutimet kthehen ne forme bastesh sportive, jane mjet i mire per te vrare kohen ne nje gjendje emocionale te te jetuarit.

Perfundimi i zgjedhjeve eshte i kontrolluar. Votat vidhen. Kushdo qe te fitoje do te jete njelloj. Jane tre koka te te njejtit gjarper. Pushteti do te ngelet tek keta mafjoze qe shpejtuan te bejne mareveshje, pikerisht per te mos humbe zgjedhesit. Por zgjedhesi, votuesi, per te zhduke kete klase kriminelesh, keto parti hajdutesh, duhet te bojkotoje zgjedhjet.
Bojkotoim : Mos voto. Voto me flete te bardhe. Voto duke e nxjere fleten te pavefsheme duke e zhgaravitur.

Ne Himare akoma me shume votimet jane te kota. Kushdo qe do te vije ne pushtet, secila koke e Chimeres ( Sale-Rame-Mete), do te mbroje vetem interesin e saj. Nuk do t’ja ktheje tokat, nuk do ta njohe historine dhe herojte e saj. Simbolet mije vjecare, shkaben dy kranare himariote, kryqin kristian ne sfondin e saj, do vazhdojne te jene turp. Ligjet e centralizuara ne Tirane do te jene pengese per Bregdetin.

Bojkotim

Paria e Tiranës me Paktin 1 Prillit e ka shpallur strategjinë. Ata do t’ia ruajnë shpatullat njëri-tjetrit, do të na bëjnë që të vuajmë edhe më shumë. Sistemi është i ndërtuar që të na i vjedhin votat. Vota shkon kot, sepse keta do ta vjedhin. Po iu dhe votën, iu ke dhenë të drejtën që të bëjnë c’të duan, me pasurinë e me të ardhmen tënde.

Vota e jote nuk ka rëndësi sepse keta e dine se sa duhet te vjedhin e si, do te bejne piekrisht ate gje. Nuk ka rëndësi a del në krye Berisha, Meta, Rama, E kanë mendjen te vjedhin, te mbrojtë interesat e klaneve. Tu japesh votën është te dënosh veten me dorën tënde, me mendjen tënde. Vota është arma per te luftue të keqen.

Demokracia në Shqiperi është e dështuar. Ekonomia në krizë, e varur nga sekrtorët jo prodhues. Shoqëria është e varur nga kriminaliteti, administrata e korruptuar, këta janë hajna, partitë janë banda. Vota duhet hedhur kunder. Voto kundër, bojkoto, hidh një votë proteste, një “votë të bardhë.”Vota është e shenjtë, është dinjiteti e nderi jot. Këta e kanë mendjen te vjedhin. Prandaj nuk duhet dhenë vota, asnjërit sepse nuk e meritojnë. Po munde organizoju. Ky është fashizëm demokratik, sundim i klaneve të krimit.

Beni vizë të gjithëve. Prandaj duhet “vota e bardhë”, që të protestosh për padrejtësinë, që të ngresh zërin për pafuqinë, që të kërkosh atë që është e jotja, ardhmërinë e sigurtë, me nder e me dinjitet si në një shtet normal. Bojkoto zgjedhjet, protesto. lere te bardhe, duke ju vënë një vizë këtyre plehrave. Mbushe fleten me zhgaravina, nxire te pa vlefsheme.

Legjitimiteti i cdo sistemi politik qëndron në marrjen e mbështetjes popullore. Për këte duhet të votohet, por “a duhet të votohet ?  Nuk duhet të votojnë për partitë në këto zgjedhje. Zgjedhjet duhen bojkotuar. Mosdhënia e legjitimitetit është një arritje e jashtëzakonshme në këtë gjendje kur kemi një diktaturë fashiste që maskohet si demokraci liberale.
           
Pse duhet bojkotuar 1. sistemet politike, ekonomike, morale, shoqërore e kulturore nuk janë në shërbim tone.
2. Vota nuk ka vlerë. Kanë ndërtuar një sistem që garanton partitë te fitojnë votat sido që të shkojnë punët. I kontrollojnë të gjitha komisionet si te duan vetë.
3. Paria e ka organizuar punën që të mos ketë alternativa të tjera. Çdo politikan që del kundër tyre është i poshtër, bandit i shitur tek të huajt, injorant, spiun i Sigurimit, etj.
4, Kushdo që të fitojë, ne do të humbin sepse ata janë të gjithë bashkë..
5, Të gjithë në lista janë kokat e krimit lokal, kombëtar.
6, Të mos rënë në kurthin e parisë që e bëri paktin me 1 prill..
Te mbështetet iniciativa Vota e Bardhë. Te behet thirrje për bojkot, vota shkon kot.

 

Pakti 1 Prillit, Askush nuk duhet të na gënjejë se politika ne Tirane ka moral, respekton moralin, sepse është e pamoralshme, Askush s’flet për mungesë morali në këtë marrëveshje. Asnjë nuk përmendi eurot që te merrte kariken Rama. Askush nuk e tregoi se si e fitoi kreun e PS-së ky njeri, që dikur Nano i pati përmendur që e kishte marrë me thonj të palarë nga Parisi për ta bërë intelektual-ministër. Berisha-Meta-Rama nuk lejojnë dikë tjetër tu futet në mes dhe të prishë skemën e biznesit. Po, ra e gjithë skema që e mban në këmbë pushtetin dhe do shohim që si shqiptarët do votojnë në shumicë partitë komuniste, ekstremiste.


Përse Vota e Bardhe? Me 23 qeshor bojkoto, absteno, dorëzo votën e bardhe.

Alternativa e vetme për ndryshim  është : Vota e bardhe. Por ëshë e çuditshme, se nuk kemi një lidership të ri “Pa tokë, pa shtëpi s’ka vote”  ishte motoja e fushatës elektorale në Afrikën e Jugut në 2004 e grupit që  përfaqsonte popullsinë e varfër. Në 1999 Bjellorusia bojkotoi zgjedhjet dhe  komisioni i derguar nga OKB gjeti shkelje të së drejtës së fjalës. Meksike 2009,  levizja “Nulo” mos voto për njeri..vota e popullit i cili është manipulauar aq shumë  sa ka harruar konceptin e vertetë të demokracisë dhe parimet e saj.

Taktikat e partive në favor të kujt?  Duket se kryetari i PS-ë gjykoi nuk mund të rezistonte në krye të partisë së tij nëse nuk përvijonte një rrugë të qartë drejt pushtetit qendror për anëtarët e tij. Në këtë pikëvështrim, marrëveshja Berisha-Rama-Meta, nuk është lëvizje e forcës por demonstrim i frikës të parisë nga lëkundja e pozicionit të sistemit.. Pra, teoria e zgjedhjes e bazon analizën thjesht në interesat e palëve dhe nuk le vend për gjykime morale apo parime.

Delegjitimimi i politikës nuk krijon kushte për zhvillimin demokratik. Për t'a përfunduar, marrëveshja nuk përfaqëson një zgjidhje për problemet e popullit, Ajo përfaqëson luftë grupesh. Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për papërgjegjshmërinë e palëve të parisë dhe të reagojnë kundër tyre në bllok, me BOJKOT.

Teknikat e kontrollit të votës kanë evoluar. Ndër to më populloret janë: vjedhja ashiqare, përcaktimi i kodit për t’u mbyllur shtigjet të tretëve dhe eliminuar të vegjlit, vendosja e komisionerëve të të dyja palëve, mbushja e kutive me vota emigrantësh, ndarja e votave të partive të vogla me marrëveshje nga komisionerët, e deri tek vota foto me celular, e cila të garanton mbajtjen e vendit të punës. bojkoti i zgjedhjeve (vota e bardhë) është mjet demokratik i dobishëm. Marrëveshja e ngjalave i kënaqi të gjitha palët e parisë, Pra, pas 23 vjet sundimi, parisë i duhet të përballet me gjykimin popullor. Vota e bardhë ja heq parisë vellon e legjitimitetit, duke hedhur hapin e parë drejt një fillimi të ri..

Inisiativa “Vota e Bardhe” ne FB https://www.facebook.com/votobardhe. një shembull frymëzues. “për kë duhet të votohet” por “a duhet të votohet në zgjedhjet e vitit 2013?” Zgjedhjet duhen bojkotuar. Edhe sikur votat e bardha, vota en blanco, të përcaktojnë se cila palë  e parisë do të fitojë, prapë zgjedhjet duhet të bojkotohen sepse nuk ka dallim në mes të palëve këta janë tre koka të të njëjtit gjarpër.

Cfarë Tregoi Pakti?

Pakti i 1 Prillit tregoi hapur se trinomi Sali, Meta, Rama nuk kanë skrupuj por vetëm interesa. Ata duan të punojnë bashkë, do të punojnë bashkë dhe do të bien po bashkë. Bashkë e bënë Gërdecin, Kodin elektoral, bashkë i vodhën zgjedhjet, mashtrojnë popullin, kanë mbuluar të gjithë poshtërsitë. Grindja e tyre është vetëm sa për sy e faqe.  Këta nuk punojnë për shqiptarët, per kerkend, as për vete. Sepse dikur hajduti e mafiozi i madh lodhet duke vjedhë e behet zotni.

Pakti tregoi që këta janë bashkë por janë kundër të gjithë të tjerë. Bashkimi i tyre i hapur dhe i paskrupullt moralisht i cimentuar me Paktin e 1 prillit tregon se i druhen popullit, Gjëja më kryesore ishte që të mos lejonin sherr ndërmjet tyre. Pakti tregoi se kane nje mendje e vlera. partitë janë njëlloj, banda hajnash, të drejtuar nga cuba, me objektiv vjedhjen e të ardhmes së shqiptarëve. Militantët e PS mund të votojnë lirshëm Saliun, militantët e PD-së Ramën dhe ata të Metës mund të gjejnë punë me të dy palët.

Pakti si Problem; Pakti tregoi lidhjen e fortë të parisë. Në një anë janë rreshtuar bllokmenët. Në anën tjetër jemi ne. Ka një ndarje e frikshme shoqërore, një hendek. Paria e Tiranës, bandat e saj, krimi politik, ekonomik, zhurmuesit, mjetet e dizinformimit, njerëzit e vegjël të frikësuar dhe populli që do një kafshatë bukë. Mbas fushatës do të vijë dita që t’i rrjepin të gjallë. Prandaj zërat që janë përhapur se dyqanxhinjtë po vendosin t’i mbyllin dyqanet e të shkojnë në grevë të heshtur, se bizenset janë të paralizuara, se emigrantët e hidhëruar nuk do të bëjnë asgjë për të lehtësuar mundimin e familjeve të tyre janë duke e shqetësuar shuëm parinë.


Ajo e ka frikë këtë protest të heshtur që bëhet me mbylljen e dyqaneve, me protestat e rinisë, me refuzimin e legalizmit të pronës, me kuptimine drejtë të asaj që po vjen.
Përplasja po vjen, midis parisë së Tiranës të bashkuar 1 prillit dhe e gjithë te tjereve. Përplasja është bërë shumë e pashmangshme me humbjen e legjitimitetit të parisë së Tiranës dhe me rritjen e padurimit qytetar. A do të ketë përplasje si gjithkund tjetër në të tilla raste? Këtë do ta shohim mbas 23 Qershorit. Si sundimtarët e bajraktarët ashtu edhe zejtarët, katundarët, ndryshe flasin, ndryshe veprojnë e ndryshe mendojnë.

Pakti ka moral? Paria provoi se nuk ka vlera morale.Thuhet se pakti është realist, i domosdoshëm, moral. Saliu hiqet nga bashkimi i forcave të “majta.” Ky koncept i “të majtës” është një deformim i plotë, sepse partitë politike të ashtuquajtura “të majta” e “te djathta” në Shqipteri janë thjesht banda elektorale. Këto janë grumbullime fisesh e katundesh që nuk kanë asnjë bindje kolektiviste, dhe liderët e tyre mbrojnë vetëm interesat e klaneve respektive. Parti = banda e farefisit. Të bashkohen që të heqim qafe Saliun. Argumenti të përdorim të keqen më të vogël për të hequr të madhen.


Zgjidhja eshte morale? Politika nuk ka moral. Si mund të ketë politika moral? Unë dua një shtet tjetër dhe nuk e pranoj shtetin e bandave e te hajduteve. Politika është vetëm pragmatike, kur mbështetet në konjuktura e në interesa të momentit. Sipas këtij argumenti, politika nuk eshte, morale sepse është gjithnjë rreth zgjedhjes të së keqes më të vogël.


Përjashta politikës, është që të gjithë  duhet të sillemi moralisht. Jemi familjarë, njerëz dhe është e pamundur që të pranosh të keqen në jetën tënde. Jashte politikës duhet të synojme të mirën më të mundshme. Po deshe të sillesh me moral, mos u merr me politikë. Morali e përjashton politikën dhe anasjelltas. Nuk ka “të majtë,” ka vetëm banda politike e kriminale që vënë kollare e rruajnë kokat, hanë ngjala, dhe shesin dokrra ideologjike.

Pakti ishte një veprim llogarie. Per popullin eshte amoral. Për të mirën e kujt bëhet një veprim i caktuar? Sepse marrja e jetës së dikujt nuk është një veprim moral, por vrasja dhe dënimi i një krimineli, marrja e jetës së tij, është një veprim shumë moral. Udhëheqësit kanë një qellim, të fitojnë zgjedhjet, të mbesin në pushtet. Ata llogarisin përfitimin ose humbjen.

Treshia peshoi interesat e tyre individuale dhe llogaritën se cfarë iu duhej mbështetësve për të mos u rebeluar. Kalkulimi politik ishte, i ftohtë dhe bindës. Në këtë rast, populli e ka thikën e tyre në fyt e dorën e tyre në xhep. Prandaj pakti nuk është moral, nuk është as për popullin e as për mbështetësit e tyre.

Llogarite: Saliu qëndron në një opozitë të fortë, siguron vendet e punës për mbështetësit dhe kontrollon PD-në. Mban kontrollin e posteve kyce si Prokuror i Përgjithshëm, President, Polici. Edi behet kryeministër. Me pushtetin vjen edhe mundësia që të ndajë të mira publike, të shtoje kontrollin mbi partinë. Meta del i fituar, s’bëhet qeveri pa Metën.

Të tre duan të fitojnë brenda partive. Kanë ndërtuar një system që iu shërben atyre, që është kriminal, kleptokratik, klanor. Ky është pakti i banditëve që e kanë kapur një popull për fyti, që e mbajnë peng, i kanë marrë nderin e kuletën e tani duan t’i marrin jetën.

Në politikë sjellja që i shërben grupit të cilit i përket e ben sjelljen e moralshme. Po besove në interesin personal, cdo veprim që bën do ta bësh i nisur nga interesat e ngushta. Ti je i moralshëm për veten, por aspak i moralshëm për shoqërinë. Morali është për ata që e duan popullin e vet me shumë se jetën. Politika  duhet e moralshme dhe në shërbim të nenshtetasve.
Kjo ishte ana teorike dhe gabimet nqs do te kishim nje grupim te trete me udheheqes si P.Koci, apo shume te tjere jashte. Ne kushtet kur grupim te trete nuk ka, kur gjedhesit karakterizohen nga mendje trashesia dhe mbeshtesin qorazi vetem dy partite e medha, inisiativa per te heqe pa tjeter Saliun mund te dale me sukses. Urime! - dhe te gatshem per te prere koken tjeter pas 4 vjeteve, te Chimeres qe vjen ne pushtet.    

Wednesday, January 30, 2013

Dr. Konstantin Gjoka
A egziston problemi Vorio-Epiri dhe e vete Epiri ?

Qe te permendesh gjysmen duhet pa tjeter te egzistoje edhe gjysma tjeter. Notio Epiri nuk ka, as si term as si problem, pandaj edhe Vorio Epiri nuk duhet te kete. Nqse ka, duket se eshte dicka formale ose jo serioze. Udheheqesit e te gjitha qeverive te Athines ceshtjen e Epirit nuk e kane pase ne axhenten e tyre asnjehere.

Revolucioni i 1821 megjithese u krye nga epiriotet, nuk e cliroi Epirin nga Turqia. Epiri i viteve 1800 dominohej nga elementi shqip-foles, me Ali Pashen ne Janine, djemte e tij ne Rumeli e More ( Peloponez ) dhe vete fshataresine nga Selaniku, Trikala, Sul e Parge.
Me 1878 ku te gjitha rajonet kristiane te Ballkanit me vendimin e Konferences se Shen Stefanit dhe me von te Berlinit, ju njoh e drejta per autonomi ose pavaresi, ( duke perfshire edhe Himaren megithese kjo e kishte autonomine qe me 1492 ), Epiri me popullsi dermuese myslimane shqip-foles, nuk perfitoi asgje.

Deri me 1912, bijte me te shquar te Vilajetit te Janines, si Mitat Frasheri etj ( sipas Enciklopedise Greke, shiko herojte bij te Janines ) e kishin me dyshim ne se ky Vilajet dmth Notio Epiri, do te behej greke apo jo. Kjo u vendos ne favor te Greqise ne fillim te 1913, sepse te gjithe shqip-folesit nuk donin as Himaren e pavarur, as Epirin e Pavarur, per kerkonin nje autonomi te cunguar nen Turqine. Pra donin forcimin e pushtetit turk, dhe jo deshiren e popullsise kristiane per pavaresi te plote.

Me 1911-1912 dhe vazhdimisht deri me 1919-1920, qeveria Greke nga e lekundur per te kerkuar dhe ndihmuar ceshtjen e Epirit, nen presionin e Fuqive te Medha e injoroi fare Epirin, per te mos thene e tradhetoi. Themi e tradhetoi duke presupozuar se kjo ishte ceshtje greke. Por nuk duhet thene e tradhetoi, sepse asnjehere nga Mbreti ose Kryeministiri ne Athine, nuk ka qene problem bashkimi i Epirit me Greqine, si per mijera vjet me rradhe edhe gjate kesaj kohe. ( qe nga kohe e Aleksandrit te Madh, shek III para Krishtit ).

Sipas dokumentave kemi gjendjen e me poshtme:
- Epiri u nda nga pashkathtesia e burrave politike dhe dipomateve Greke qe u mungon politika largpamese ( Vasilios Kyranis, Vorio Epiri nder shekuj,  Harvard University, Bosto, Janar 1989, faqe 6 )
- Ne pergjithesi popullsia shqip-folese u be aleat dhe vegel e Turqise, per te kryer mizori, si islamizmi me force, plackitje, djegje, tortua. Shume katunde e qytete te vogla u shkretuan nga banda bashibozuke ndose vendase, shqiptare myslimane (f. 9, po aty )

Kur Spiro Milua ne Tetor 1912 i kerkoi qeverise greke anije per te zbarkuar nga Korfusi ne Himare, qeveria greke nuk e ndihmoi, vecse shoket. Ne Delvine me 1914 Spiromilua per njohjen e Himares si krahune autonome brenda Epirit, u injorua nga qeveria Greke.
Me 1919 ne Konferencen e Parisit, Venizellos nuk ishte per Epirin, por e shkembeu ate me problemin e Mikrazise ( shiko Himara 100 vjet me pare, nga Eleonora e Konstantini ).
Me 31 Janar 1914 Greqia e ambadonoi Epirin per te marre nga Fuqite e Medha ishujt e Egjeut Lindor.
17 Shkurt 1914 shpallet Autonomia e Epirit me qender ne Gjirokaster. Me 17 Maj Protokolli i Korfusit e legalizon kete Autonomi. Por vete shteti Grek cfare beri per ta ndihmuar qe kjo autonomi te kishte jete te gjate ? asgje. Preferuan te marin greket nga Azia e Vogel ne shkembim te hareses se Epirit ( Braktisjes ).

Mbas 27 Janarit 1925 qe Epiri u be de fakto Shqiperi, Greqia ndihmoi duke zhvilluar gjyqin e Hages per te drejten e gjuhes greke, te cilen e fituan, te vetmen gje. Gjate luftes Italo-Greke, asnje komunikate nuk permendi emrin Epir, Vorio Epir, malet e Epirit, por vetem Shqiperi, malet e Shqiperise. Kryeministri Joanis Metaksas ne nje komunikate drejtuar drejtoreve dhe kryeredakoreve te shtypit te Athines, me 30 Tetor 1940, nuk permendi asnjehere Vorio Epiri.

Me 22 nentor 1940 me ngritjen e flamurit te fitores ndaj Italise ne Korce, Metaksa tha ne radio : “Po luftojme jo vetem per egzistencen tone por edhe per ate te popujve te tjere te Ballkanit, si edhe per clirimin e Shqiperise,” kjo eshte degadenca e udheheqeve greke ( f. 19, libri i Vasilios ), apo ata e dini mire se historikisht Epiri s’ka qene asnjehere me Greqine.

Me 14 Dhjetor 1942 Byroja Politike e Parties Komuniste Greke mori vendimin : “N.q.s. do te sulmohet Shqiperia ( per clirimin e Vorio-Epirit) ne nuk do te jemi dakort, por as do te kundershtojme.” Me ndrhyrjen e Enverit tek Stalini,  Sekretari i Pergjithshem i Partise Komuniste Greke, Nikos Zaharriadhis, beri revizionim te vendimit. “Shohim se ne momente kritike i mungonte ( i mungon dhe sot Kombit Grek ) udheheqja politike sepse eshte organ i verber i ndonje fuqie te madhe.” ( f. 22, tek leksioni i Harvard University)

Me 30 Gusht 1946 delegacioni Grek, me ne krye Kryeminstrin Konstandinos Caldharis, ngriti ne Konferencen e Parist ceshtjen e Vorio-Epirit. Molotovi reagoi, dhe qeveria greke qe ishte krejtesisht e pa pregatitur dhe e pa afte per nje mision te tille, hoqi kerkesen nga rendi i dites, per hir te Dhodhekanezit. Pra kemi diplomate te pa shkathet ( apo kerkonin dicka qe e dinin se nuk ju takon? ), i humben te gjitha betejat ne tavolinat e negociatave. Qe nga kjo date, nuk eshte kujtuar me Vorio-Epiri.

Me 27 Shkurt epirioti Evangjelos u be minister i Jashtem i Greqise dhe nuk e permendi asnjehere ceshtjen e Vorio-Epirit, megithese votat i kishte fituar per kete premtim. Me 1960 Hrushovi mesoi per Vorio-Epirin gjete vizites ne Shqoperi dhe i premtoi Sofokli Venizellos se do pranoje autonomine e Vorio-Epirit por le ta beje propozimin ne Konferencen e Bukureshtit, propozim qe nuk u be nga Greqia, ( gjojha e papregatitur ).

 Me  1967 Jorgo Papadhopulli duke injoruar Vorio-Epirin lidhi maredhenie diplomatike me Shqiperine, neneshkruar nga Dhimitrios Bicios.
Me 23 Shtator 1975 u urdhrua me vendim nr 533, gjendja civile ne Shqiperi, qe te mos pranoje te regjistroje femijet me emra greke (fetare ). Athina as qe nuk u ndie per gjithe kohen.
Me 1979 delegacioni Amerikan ne Gjeneve preku ceshtjen e Vorio-Epirit. Gazeta e Athines “Akropolis,” ne vend qe te ishte dakort, e quajti “ Nderhyrje te hapur ne maredheniet Greko-Shqiptare.” Kyeminister ishte Konstantin Karamanlisi qe asnjehere nuk e ka zene ne goje emrin e Vorio-Epirit.

Me 12 Gusht revista e Athines “Anti,” nxori nje deklarate te Ministrit te Jashtem Evangjelos Averof ku shkruante ne dokument sekret : “Nje bashkepunim te sinqerte me Shqiperine do te na ndihmonte ne permiresimin e pozites sone dhe eshte e domosdoshme te heqim dore ne menyre te sinqerte dhe te perpiket, qysh tani nga cdo rivendikim mbi Vorio-Epirin. Me kushtin e mesiperm duke hequr dore nga ky pretendim do te duhet te jemi krejtesisht te vendosur mbi te dhe te mos pranojme Vorio-Epirin edhe sikur ajo do te cenohej nga aleatet tane te medhenj.”

Vasilios Kyranis ne leksionin e mbajtur ne Harvard University 11 janar 1981, thekson : “Ja pra degjenerimi kombetar i Greqise. U braktis Vori-Epiri me 1914. Greqia ne Vorio-Epirioteve na ka mohuar, na ka perbuze, na ka mashtruar, na ka poshteruar.”

Zera si te Mitropolitit te Konices, te organizatave MAVI etj, te Xrisi Avgise sot, nuk ngrene peshe ne politiken, ne vijen e Qeverise Greke te percaktuar qe me 1912, 1914, e deri me sot. Per Qeverine Greke ky term ose ky problem nuk egziston. Kush eshte ne pushtet eshte vegel e te medhejve, qe nuk duan probleme. Kush ngre probleme, po per kete arsye nuk ka per te ardhe ne pushtet asnjehere.

Ne Shqiperi historia dhe librat thone se Pirrua ka qene Mbreti i pare i Epirit dhe Skenderbeu Mbreti i fundit i Epirit. Por Epiri nuk permendet asnjehere, as ne tekste shkollore, as ne literature e as nga media, mbahet heshtje, dmth Epiri apo Epiri i Jugut nuk egziston as si term, as si problem.

Problemi i Epirit mund te zgjidhet vetem nen nje shtet Federal, atehere mund te krijohet krahine me ligje te vecanta, pavaresisht se me ke do te jete.